YÖNETMELİKLER

Türk Sineması Ödülleri Katılım, Değerlendirme ve Ödül Yönetmeliği
Yabancı Film Ödülleri Katılım, Değerlendirme ve Ödül Yönetmeliği
Üye Takip Kurulu Çalışma Yönetmeliği
SİYAD Jürileri Çalışma ve Atama Yönetmeliği
Kısa Film Kurulu Çalışma Yönetmeliği
Belgesel Film Kurulu Çalışma Yönetmeliği

 

SİYAD Ödülleri Katılım, Değerlendirme ve Ödül Yönetmeliği

İlk olarak Ocak 2008’de düzenlenen bu yönetmelik, SİYAD’ın her yıl Türkiye’de sinemalarda ticari gösterime giren ana yapımcısı Türkiye olan uzun metrajlı yabancı sinema filmleri arasından yapılan ‘yılın en iyileri’ seçimini ve seçim şartlarını ortaya koyar.

1. Seçimlere yalnızca Türk filmleri ya da ana yapımcısı Türkiye olan yapımlar katılabilir. Ortaklı filmlerde resmi kayıtlara bakılarak filmin ana yapımcısı, SİYAD Yönetim Kurulu’nun ya da Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir komitenin yapacağı araştırma sonucunda belirlenir. Filmlerin menşei yönetmen, teknik ekip ya da oyuncuya göre değişmez. Gene filmlerin isimleri ana yapımcı belirlemek konusunda referans alınmaz. Başka festivallerde ya da fonlarda uygulanan puantaj sistemi dernek değerlendirmelerinde dikkate alınmaz.
2. Değerlendirme yıllık yapılır. Seçimlere her yıl 1 Ocak-31 Aralık tarih aralığında ilk kez ve en az yedi gün boyunca Türkiye sinemalarında vizyona giren uzun metrajlı ve 35 mm. formatlı filmler girebilir. Yalnızca festivallerde, özel gösterimlerde, galalar ya da basın gösterimlerinde gösterilen uzun metrajlı filmler seçimlere katılamaz… Belgesel ve kısa film dallarına katılımsa şu şekilde gerçekleşir: Seçimlere SİYAD Belgesel Kurulu ve SİYAD Kısa Film Kurulu’nun yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda belirlediği filmler katılabilir. Bu filmlerin sayısı, bu iki kurulun inisiyatifine ve bu kurullarda takip edilen yönetmeliklere bırakılmıştır.
3. Aralık ayının son haftasında vizyona çıkabilecek yerli filmlerin gösterim şartları SİYAD Yönetim Kurulu’nca tartışılarak yeterli ve adil gösterim şartları oluşmadığına karar verilirse, son hafta gösterime giren film ya da filmler bir sonraki yıl değerlendirilebilir. Buna SİYAD Yönetim Kurulu karar verir.
4. İkinci maddeye uygun filmlerde çalışan, oynayan, görev alan, bu filmlerin yapım şirket ya da şirketlerinin herhangi birinde bu filmin yararı için çalışan üyelerimiz (bir filmin ön ya da son jeneriğinde, teşekkürler bölümü dahil olmak üzere adı herhangi bir şekilde geçen üyelerimiz), o yıl yapılacak seçimlere katılamaz, oy veremez. (Kısa ve Belgesel Film dalları dahildir. Onur, Emek ve Özel Ödüller ise kapsam dışındadır.) Derneğe yapılacak teşekkürler bu kapsam dışındadır. Bu ilişkinin deşifre edilmesi için herhangi bir resmi evrağa bakılmaz. Bu üyelerin herhangi bir filmle ilişkisi olduğunu bildirmek üyenin öncelikle kendi sorumluluğundadır… Belgesel ve kısa filmlerde de aynı durum geçerlidir…
5. Seçimlere katılım, üyenin sadece kendisinin gelip oy kullanmasıyla mümkün olur. Hiçbir üye oyunu başka bir üyeyle, internet yoluyla, faksla ya da toplantı saatinden önce elden teslim edemez. Bu tercihler geçersiz sayılacaktır. Onursal üyelerin seçimlere katılım zorunluluğu yoktur, isterlerse liste göndererek de seçimlere katılabilirler.
6. Üye sayısının en az üçte birinin katılımı halinde seçimler yapılır. Bu katılım sağlanamazsa SİYAD Yönetim Kurulu toplanır ve en kısa zamana yeni bir toplantı zamanı belirler.
7. İkinci maddeye uyan yapımların sayısına bakılmaz. Uygun filmler, herhangi bir dalda ön eleme olmaksızın değerlendirme dahilinde tutulur.
8. Seçimler, dağıtılan formlara uygun şekilde yapılmalı ve teslim edilmelidir.
9. Seçimler, toplam 13 (onüç) dalda yapılır. Bu dallar şunlardır: En iyi film, en iyi yönetim, en iyi senaryo, en iyi görüntü, en iyi sanat yönetimi, en iyi müzik, en iyi kurgu, en iyi erkek oyuncu performansı, en iyi kadın oyuncu performansı, en iyi yardımcı erkek oyuncu performansı, en iyi yardımcı kadın oyuncu performansı, en iyi belgesel, en iyi kısa film.
10. Erkek, kadın, yardımcı erkek ve yardımcı kadın oyuncu dallarındaki ayrımı, SİYAD Yönetim Kurulu ya da onun belirleyeceği bir komite yaparak adayları belirler. Üyeler, belirlenen adaylar dışında kendi istedikleri oyuncuları listelerine yazabilirler. Yardımcı ya da ana oyunculuk dalında aday gösterilen herhangi bir sanatçı, aynı rol ve filmle diğer bir performans dalında değerlendirilemez.
11. Dallarında üye oylarıyla seçilen sanatçılar, birer adet SİYAD heykelciği ile ödüllendirilir. Heykelcikler, düzenlenecek törenle sahiplerine verilir. Bir dalda birden fazla sanatçının ismi belirlenirse her bir sanatçıya bir ödül heykelciği verilir.
12. En iyi film ödülü, prensip olarak filmin yapımcısı ya da yapımcılarına verilir.
13. Seçimler iki türlü sisteme dayalı olarak yapılır. Üyeler, ilk turda ikinci maddede tanımlanan filmler arasında her dalda beşer tercih yapar. Bu tercihlerini form üzerinde belirtir. Üyenin ilk tercihi yedi, ikinci tercihi beş, üçüncü tercihi üç, dördüncü tercihi iki ve son tercihi de bir puan alacaktır. Üye her dalda en fazla beş en az bir tercih belirtmek durumundadır. Bir dalda dört ya da daha az tercih yapan üye, seçimini istediği sıraya yazıp istediği sırayı boş bırakabilir. Beşten fazla tercih belirten üyenin o dalda yaptığı seçimler geçersiz sayılır. Tercihler yapılırken karışıklığa neden olmamak için sanatçı ve eser ismi birlikte yazılmalıdır. Seçimlerin ikinci turunda ise her dalda, ilk turda en fazla oy alan ilk beş aday tekrar oylanır. Bu turda üyeler finale kalan beş aday arasından üçünü sırayla yazmak zorundadır, herhangi bir dalda üçten az ya da fazla tercih yapan üyelerin oyları geçersiz sayılır. İlk sıraya yazılan aday dört, ikinci sıraya yazılan aday iki ve son sıraya yazılan aday da bir puan alır. Her dalda puanlar toplanır ve ödül alacak eser ve sanatçılar belirlenir. Eşitlik halinde en fazla birincilik alan onun da eşitliği halinde en fazla ikincilik ve onun da eşitliği halinde en fazla üçüncülük alan film birinci ilan edilir.
14. Her iki tur için de katılım zorunluluğu yoktur. Üye herhangi bir tura katılabilir.
15. İkinci tur sonuçları SİYAD Yönetim Kurulu dışında kimseye açıklanmaz. SİYAD Yönetim Kurulu ikinci turu sayar ve zabıt altına alır. Bu sayıma SİYAD Yönetim Kurulu dışında kimse katılamaz.
16. İlk tur sayımları da yalnızca SİYAD Yönetim Kurulu tarafından yapılır. İlk turun ardından her dalda en fazla oy alan ilk beş film, SİYAD’ın adayları olarak ilk turdan sonra en fazla beş gün içinde yapılacak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulur.

17. SİYAD seçimlerinde 2013 yılından itibaren elektronik oylama sistemi geçerlidir. Ödül belirleme sistemi değişmemiş, 2. turlu değerlendirme sistemidir. Birinci tur değerlendirmesi takvim yılı boyunca açıktır ve üyeler tur kapanana kadar oylarını değiştirebilir ve verebilmektedir.

18. Her yıl tespit edilerek verilen Onur, Özel, Emek ve Tuncan Okan Emek Ödülü için belirlenecek isimler de SİYAD üyeleri tarafından oylanarak verilir. Bu ödüllere adaylar SİYAD’ın Onursal Üyeler’i tarafından belirlenir. Her Onursal Üye sayı sınırlaması olmaksızın adaylarını SİYAD Yönetim Kurulu’na ulaştırır. İsimler SİYAD’ın yıl boyunca açık olan oylama sistemine eklenir. Oluşan listeden SİYAD üyeleri diğer dallarda yaptıkları gibi seçerek ödül alacak kişiyi belirler. Bu dallardaki ödüller 1. Tur seçimlerinde belirlenerek önceden kamuoyuna açıklanır.

 

Yabancı Film Ödülleri Katılım, Değerlendirme ve Ödül Yönetmeliği

İlk olarak Ocak 2008’de düzenlenen bu yönetmelik, SİYAD’ın her yıl Türkiye’de sinemalarda ticari gösterime giren ana yapımcısı Türkiye dışındaki ülkelerin olduğu uzun metrajlı yabancı sinema filmleri arasından yapılan ‘yılın en iyi filmleri’ seçimini ve seçim şartlarını ortaya koyar.

1. Seçimlere Türkiye’de 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında ilk kez ve en az bir hafta (yedi gün) gösterimde kalmış uzun metrajlı yabancı filmler katılır. Yalnızca festivallerde, özel gösterimlerde, galalar ya da basın gösterimlerinde gösterilen uzun metrajlı filmler seçimlerde değerlendirme dışı tutulur.
2. Seçimlere katılan filmlerin yapım ya da dağıtım şirketlerinde herhangi bir şekilde görev alan üyelerimiz, o yıl yapılacak seçimlere katılamaz, oy veremez. Bu ilişkinin deşifre edilmesi için herhangi bir resmi evrağa bakılmaz. Bu üyelerin herhangi bir filmle ilişkisi olduğunu bildirmek üyenin öncelikle kendi sorumluluğundadır.
3. Seçimlere katılım, üyenin sadece kendisinin gelip oy kullanmasıyla mümkün olur. Hiçbir üye oyunu başka bir üyeyle, internet yoluyla, faksla ya da toplantı saatinden önce elden teslim edemez. Bu tercihler geçersiz sayılacaktır. Onursal üyelerin seçimlere katılım zorunluluğu yoktur, isterlerse liste göndererek de seçimlere katılabilirler.
4. Üye sayısının en az üçte birinin katılımı halinde seçimler yapılır. Bu katılım sağlanamazsa SİYAD Yönetim Kurulu toplanır ve en kısa zamanda yeni bir toplantı tarihi belirler.
5. Birinci maddeye uyan yapımların sayısına bakılmaz. Uygun filmler, herhangi şekilde ön eleme olmaksızın değerlendirme dahilinde tutulur.
6. Seçimler, dağıtılan formlara uygun şekilde yapılmalı ve teslim edilmelidir.
7. Seçimler, yalnızca bir dalda (en iyi film) yapılır.
8. Yılın en iyi filmi seçilen yapımın Türkiye işletmecisine, düzenlenen törenle bir adet SİYAD heykelciği verilir.
9. Seçimler, tek turlu sistemle yapılır. Üyeler, kendilerine verilen formu doldurarak değerlendirmelerini yaparlar. Formda sıralama 1’den 10’a doğru yapılmalıdır. Birinci filme 10, ikinci filme 9, üçüncü filme 8, dördüncü filme 7, beşinci filme 6, altıncı filme 5, yedinci filme 4, sekizinci filme 3, dokuzuncu filme 2, onuncu filme 1 puan verilir. Üyeler, 10’luk değerlendirmede en az beş film yazmak zorundadır. Beş filmden az ya da 10 filmden fazla seçim yapan üyelerin formları geçersiz sayılır. Bütün formlar toplanır, sayılır ve kazanan film belirlenir. Eşitlik halinde en fazla birincilik alan, onun da eşitliği halinde en fazla ikincilik, onun da eşitliği halinde en fazla üçüncülük alan film birinci ilan edilir.
10. Seçim sonuçları, SİYAD Yönetim Kurulu dışında kimseye açıklanmaz. SİYAD Yönetim Kurulu sonucu zabıt altına alır. Bu sayıma SİYAD Yönetim Kurulu dışında kimse katılamaz.

Üye Takip Kurulu Çalışma Yönetmeliği

7. dönem SİYAD yönetim kurulu tarafından Temmuz 2011’de oluşturulan Üye Takip kurulunun çalışma şekli aşağıdaki maddelerle düzenlenmiştir. Üye Takip kurulu bünyesinin gündemine gelen konuları bu aşağıdaki maddeler ışığında yürütecektir.

1. Kurul yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır ve karar alır.
2. Kurul üyeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurulun üç asil üyesi vardır. Kurula üye seçilenlerden biri kurul üyeliğinden ayrılırsa yönetim kurulu yerine yeni bir üye atar. Kurul üyeleri olağan genel kurul seçim dönemlerinden sonra göreve gelen yeni yönetim kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi üç yıldır.
3. Kurula görüşülmesi istenilen talepler yönetim kurulunca yazılı olarak iletilir ve kurulun görüşme sonuçları yazılı bir rapor doğrultusunda yönetim kuruluna sunulur.
4. Kurul yönetim kurulu dışında herhangi bir merci ya da üyeye bilgi açıklamak zorunda değildir.
5. Kurul derneğe yapılan üyelik başvurularının detaylı değerlendirilmesinin yapılabilmesi, gerektiğinde başvuru sahipleri ile bilgi alışverişinde bulunulabilmesi, bu başvuruların varsa önemli detaylarını ortaya çıkararak yönetim kuruluna bildirmesi ile mevcut üyelerinin tüzük çerçevesinde kalan çalışmalarını takip etmesi, sinema yazarlığının gerektirdiği hususları yerine getirip getirmediğine bakması ve derneğe üye olmamış, başvuru yapmayan sinema yazarlarının derneğe kazandırılması amacıyla kurulmuştur.
6. Üye Takip kurulu kararlarını öneri niteliğiyle yönetim kuruluna sunar. Üye Takip kurulunda alınan kararların herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
7. Kurul hiç bir sebep gösterilmeden de yönetim kurulu tarafından işlevini yitirmesi sebebiyle kapatılabilir.
8. Kurul kendi içinde toplanarak bir başkan seçer. Kurulun bütün üyelerinin oylama gerektiğinde bir oy hakkı vardır.
9. Yönetim kurulu asil üyeleri ne zaman isterse kurulun toplantılarına katılabilir ve görüş belirtebilir. Oy hakları yoktur.
10. Kurul herhangi bir faaliyeti ile ilgili yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu kendisinden talep edildiğinde ya da kendi inisiyatifiyle kuruldan rapor isteyebilir. Kurul bu raporu kısa sürede yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

SİYAD Jürileri Çalışma ve Atama Yönetmeliği

Dernek tarafından yurt içi ve yurt dışı festivallerde görevlendirilen SİYAD jürilerinin çalışma ve atamaları konusunda Temmuz 2011’de hazırlanan ilgili yönetmelik geçerli kılınmıştır.

1. SİYAD jürileri yönetim kurulu tarafından atanır.
2. Görev verilecek festivalin başlamasından en az on beş gün önce üyeye bilgi verilir.
3. Festivallerdeki SİYAD jürileri değerlendirme alanları ve sayıları ilgili festivalin yönetimi ve yönetim kurulumuz tarafından belirlenir.
4. SİYAD jüriliğini ya da FIPRESCI jüri üyeliğini kabul eden asil üyelerimizin derneğe aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir. Borcu olan üye görevlendirildiği festival ya da organizasyon başlamadan önce borcunu ödemiş olmalıdır. Aksi halde bu kişi görevden alınır ve yerine yeni bir üye yönetim kurulunca atanır.
5. Birden fazla üyeden oluşan SİYAD jürilerinin üyeleri festival ya da organizasyonun başlangıç tarihini takip eden ilk toplantılarında bir başkan belirlerler ve bu başkan o jüriden sorumlu olur.
6. SİYAD jürileri ilgili festival ya da organizasyonun tamamlanmasının ardından jüri raporunu yazmak ve yönetim kuruluna iletmek mecburiyetindedir. Rapordan o jürinin başkanı sorumludur. Bir kişiden oluşan SİYAD jürilerinde ise üyenin kendisi raporu yazar.
7. Jüri raporları ilgili faaliyetin bitiş tarihini takiben 30 iş günü içinde yazılıp yönetim kuruluna iletilmelidir.
8. Herhangi bir jüri görevi sürerken görevden ayrılmak zorunda kalan üyelerimizin yerine atamalar yönetim kurulu tarafından ilgili festival ya da organizasyon yetkilileriyle görüşülerek yapılır.
9. Üyelerimizin SİYAD jüriliği atamaları yönetim kurulu tarafından herhangi bir sayı ya da özelliğe bakılmaksızın yapılır. Yönetim kurulu atanan jürilerle ilgili açıklama yapmak zorunda değildir.
10. SİYAD jürisi olarak atanan ve üyeliği üçüncü şahıslar ve yönetim kurulumuzca onaylanmış üyelerimiz görevi süresince SİYAD’ı temsil ederler.
11. Herhangi bir SİYAD jüriliği için dernek herhangi bir ödenek, harcırah ya da masraf ödemesi yapmaz.
12. Katılımı konusunda onay veren dernek üyesi mazeret bildirmeden ya da yönetim kuruluna haber vermeden atandığı jüriye katılmaz, yarısında terk eder ya da bu yönetmelikte istenen şartlara uymazsa daha sonra gerçekleşecek herhangi bir festival ya da ödül etkinliğinin FIPRESCI ve SİYAD jürisine gönderilmez. Bu durum yönetim kurulu raporu ile tespit edilir ve karar defterine işlenir.
13. Dernek yönetimi jüri olarak atadığı üyesinin bütün mesleki haklarını korumakla ve görevini yapması için şartlarını gerektiğinde olumlu olarak düzenlemekle yükümlüdür.
14. FIPRESCI vasıtasıyla derneğimizden talep edilen SİYAD jürileri için yönetim kurulunun dış ilişkilerden sorumlu üyesi ve derneğin FIPRESCI temsilcisinin verdiği bilgiler geçerlidir. FIPRESCI’ye yapılacak bütün başvurular ve talepler bu iki kişi vasıtasıyla yapılacaktır.

Kısa Film Kurulu Çalışma Yönetmeliği

7. dönem SİYAD yönetim kurulu tarafından oluşturulan kısa film kurulunun çalışma şekli Temmuz 2011’de hazırlanan yönetmeliği aşağıdaki maddeleri ile düzenlenmiştir. Kısa film kurulu bünyesinin gündemine gelen konuları bu aşağıdaki maddeler ışığında yürütecektir.

1. Kurul toplantı tarihlerini kendisi belirler.
2. Kurul üyeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurulun yedi asil üyesi vardır. Kurula üye seçilenlerden biri kurul üyeliğinden ayrılırsa yönetim kurulu yerine yeni bir üye atar.
3. Kurul kendisine gereken bütün film ve materyali kendisi edinir ve üçüncü şahıslarla yapacağı bütün yazışmaları kendi bünyesi ve imkanlarıyla yapar.
4. Kurul yönetim kurulu dışında herhangi bir merci ya da üyeye bilgi açıklamak zorunda değildir.
5. Kurul ülkemizde kısa film alanında bir yıl içerisinde üretilen eseleri değerlendirir ve kısa film olgusunun ülkemizde yaygınlaşmasını ve desteklenmesini amaçlar. Bu alanda ürün verenleri teşvik amacıyla film seçkileri ve en iyi seçimleri yapar.
6. Kurul değerlendireceği kısa filmleri yurt içinde yapılan festivallerin kısa film bölümlerinde gösterilen filmler arasından belirler. İlgili festivaller kurul tarafından saptanır. Bunun yanı sıra kurul kendi belirleyeceği dönemlerde derneğin resmi internet sitesinden yapacağı çağrı ile de filmleri kurula taşır.
7. Kurul hiç bir sebep gösterilmeden de yönetim kurulu tarafından işlevini yitirmesi sebebiyle kapatılabilir.
8. Kurul kendi içinde toplanarak bir başkan seçer. Kurulun bütün üyelerinin oylama gerektiğinde bir oy hakkı vardır.
9. Herhangi bir kısa filmin künyesinde, teknik ekibinde, oyuncu kadrosunda ya da yapım şirketinde ismi bulunan kısa film alanında çalışmalar yapan ya da festival düzenleyen dernek üyeleri bu kurulda alabilir ama hiç bir seçimde ya da kararda oy hakkı bulunmaz, seçimlerde değerlendirilen filmlerin hiç biri ile ilgili görüş belirtemez.. Bu gibi durumlardan dolayı doğacak oy eşitliği durumlarında kurul başkanının yapacağı seçim geçerli olacaktır.
10. Yönetim kurulu asil üyeleri ne zaman isterse kurulun toplantılarına katılabilir ve görüş belirtebilir. Oy hakları yoktur.
11. Kısa film kurulu yılın kısa filmi için oluşturacağı seçkiyi dernek üyelerine her yılın son ayı (aralık) sunar. Seçilecek filmlerin sayısı kurul tarafından belirlenir.
12. Kurul üyeleri olağan genel kurul seçim dönemlerinden sonra göreve gelen yeni yönetim kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi üç yıldır.
13. Kurul kendisine herhangi bir yolla getirilen bütün kısa filmleri değerlendirmek zorundadır. Seçilmeyen ya da izlenen kısa filmlerle ilgili her hangi bir görüş açıklamak ya da sebep belirtme zorunluluğu yoktur.
14. Kurul herhangi bir faaliyeti ile ilgili yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu kendisinden talep edildiğinde ya da kendi inisiyatifiyle kuruldan rapor isteyebilir. Kurul bu raporu kısa sürede yönetim kuruluna sunmak zorundadır.
15. SİYAD Kısa Film Ödülleri’ne aday olacak filmleri değerlendirme kriterleri:

  • Değerlendirilecek kısa filmlerin uzunluğu 30 dakikayla sınırlıdır.
  • Ana yapım şirketi (hakim şirket) ya da yönetmeni T.C. uyruklu olan filmler değerlendirmeye alınır.
  • Değerlendirilecek filmlerde dil kriteri aranmaz.
  • Kategori ve tür ayrımı yapılmaz.
  • Her yıl tek bir ödül verilir.
  • İlk gösterimi o yıl içinde yapılmış filmler ile bir önceki yılda yapılmış olup herhangi bir mecrada gösterim imkanı bulamayan kısa filmler değerlendirmeye alınır. Yapım yılı bir önceki yıl olup da, ilk gösterimi o yıl içerisinde yapılmış filmler değerlendirmeye alınmaz. O yıl içinde yapımı tamamlanmış olup da henüz gösterimi yapılmamış filmlerin değerlendirilmesi bir sonraki yıla bırakılır.
  • Kurul, en az üç yıldır yapılan ve sadece öğrencilerle ya da belirli bir temayla sınırlı olmayan kısa film festival ve etkinliklerinde (Antalya, İFSAK, !F, Akbank, Yıldız Teknik, Marmara, Hisar Kısa Film Seçkisi, Ankara, İzmir Kısa Film Festivali, ODTÜ vb.) ön elemeyi geçmiş filmleri öncelikle değerlendirmeye alır. Bunun dışında kurul SİYAD web sitesi ve basın-yayın yoluyla SİYAD’ın Kısa Film dalında da bir ödül vereceğini duyurur ve isteyen kısa filmcilerin SİYAD Sekreterliği’ne kısa filmlerini şahsen ya da posta yoluyla gönderebileceğini duyurur. Filmle birlikte gönderilmesi gereken bilgiler: Filmin künye bilgileri, filmin (var ise müziklerinin) telif haklarıyla ilgili bilgi, iletişim bilgileri…

16. Ön Değerlendirmeyi Geçen Filmlerin SİYAD Üyelerine Sunulması:

  • Kısa film kurulu, yaptığı ön eleme sonucunda uygun gördüğü sayıda filmi, SİYAD Türk Sineması Ödüller’i için değerlendirmeleri üzere tüm SİYAD üyelerine sunar.
  • SİYAD üyelerinin nihai değerlendirmesinde SİYAD Türk Sineması ödüllerindeki oylama sistemi aynen uygulanır. Üyeler en beğendikleri kısa filme 3, ikinciye 2, birinciye 1 puan verir. Diğer seçim detayları derneğin ilgili seçim yönetmeliklerinde de belirtilmiştir.

Belgesel Film Kurulu Çalışma Yönetmeliği

7. dönem SİYAD yönetim kurulu tarafından oluşturulan belgesel film kurulunun çalışma şekli Temmuz 2011’de hazırlanan yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri ile düzenlenmiştir. Belgesel film kurulu bünyesinin gündemine gelen konuları bu aşağıdaki maddeler ışığında yürütecektir.

1. Kurul toplantı tarihlerini kendisi belirler.
2. Kurul üyeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurulun yedi asil üyesi vardır. Kurula üye seçilenlerden biri kurul üyeliğinden ayrılırsa yönetim kurulu yerine yeni bir üye atar.
3. Kurul kendisine gereken bütün film ve materyali kendisi edinir ve üçüncü şahıslarla yapacağı bütün yazışmaları kendi bünyesi ve imkanlarıyla yapar.
4. Kurul yönetim kurulu dışında herhangi bir merci ya da üyeye bilgi açıklamak zorunda değildir.
5. Kurul ülkemizde belgesel film alanında bir yıl içerisinde üretilen eseleri değerlendirir ve belgesel film olgusunun ülkemizde yaygınlaşmasını ve desteklenmesini amaçlar. Bu alanda ürün verenleri teşvik amacıyla film seçkileri ve en iyi seçimleri yapar.
6. Kurul değerlendireceği belgesel filmleri yurt içinde yapılan festivallerin belgesel film bölümlerinde gösterilen filmler arasından belirler. İlgili festivaller kurul tarafından saptanır. Bunun yanı sıra kurul kendi belirleyeceği dönemlerde derneğin resmi internet sitesinden yapacağı çağrı ile de filmleri kurula taşır.
7. Kurul hiç bir sebep gösterilmeden de yönetim kurulu tarafından işlevini yitirmesi sebebiyle kapatılabilir.
8. Kurul kendi içinde toplanarak bir başkan seçer. Kurulun bütün üyelerinin oylama gerektiğinde bir oy hakkı vardır.
9. Herhangi bir belgesel filmin künyesinde, teknik ekibinde, oyuncu kadrosunda ya da yapım şirketinde ismi bulunan belgesel film alanında çalışmalar yapan ya da festival düzenleyen dernek üyeleri bu kurulda yer alabilir ama hiç bir seçimde ya da kararda oy hakkı bulunmaz, seçimlerde değerlendirilen filmlerin hiç biri ile ilgili görüş belirtemez.. Bu gibi durumlardan dolayı doğacak oy eşitliği durumlarında kurul başkanının yapacağı seçim geçerli olacaktır.
10. Yönetim kurulu asil üyeleri ne zaman isterse kurulun toplantılarına katılabilir ve görüş belirtebilir. Oy hakları yoktur.
11. Belgesel kurulu yılın belgesel filmi için oluşturacağı seçkiyi dernek üyelerine her yılın son ayı (aralık) sunar. Seçilecek filmlerin sayısı kurul tarafından belirlenir.
12. Kurul üyeleri olağan genel kurul seçim dönemlerinden sonra göreve gelen yeni yönetim kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi üç yıldır.
13. Kurul kendisine herhangi bir yolla getirilen bütün belgeselleri değerlendirmek zorundadır. Seçilmeyen ya da izlenen belgesellerle ilgili her hangi bir görüş açıklamak ya da sebep belirtme zorunluluğu yoktur.
14. Kurul herhangi bir faaliyeti ile ilgili yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu kendisinden talep edildiğinde ya da kendi inisiyatifiyle kuruldan rapor isteyebilir. Kurul bu raporu kısa sürede yönetim kuruluna sunmak zorundadır.