ÜYELİK BAŞVURUSU

Üyelik Başvurusu için istenen belgeler:

  1. Ekte bilginize sunulan dilekçe örneğinin sizin tarafınızdan doldurulan aslı,
  2. İletişim bilgilerinizi gösteren belge (e mail, cep telefonu ve adres),
  3. Başvuru tarihinden önce 4 yıl boyunca yayınlanmış sinema yazılarınızın, başlıkları, yayın yerleri ve tarihlerini içeren listesi (önemli not: bu listenin 4 yıl boyunca yayınlanmış tüm yazılarınızın eksiksiz ve tam listesi olması zorunlu değildir ancak, dernek tüzüğünde üyelik başvuru koşulları arasında belirtildiği üzere, 4 yıl boyunca matbu mecralarda en fazla 3 ayı geçmeyecek ve elektronik mecralarda en fazla 1 ayı geçmeyecek bir süreklilik içerecek şekilde sinema yazılarınızın yayınlanmış olduğunu gösterecek miktar ve tarihlerde yazı içermesi zorunludur) ile başvuru tarihinden önce yayınlanmış en yeni yazınız ve iki sene önce yayınlanmış bir yazınız dahil olmak üzere beş yazınızın fotokopileri veya çıktıları. Televizyon veya radyo yayıncılığı yapıyorsanız, yayınlanan televizyon veya radyo programlarınızın, başvuru tarihinden önce yayınlanmış en yeni programınız ve iki sene önce yayınlanmış bir programınız dahil olmak üzere beş adedidinin görsel/işitsel bir formatta kopyaları. (Genel yayın yönetmeni, vb konumda yöneticilik yapıyorsanız bu görevinizi belgeleyen künye kopyaları ya da resmi yazılar da konulmalıdır.)
  4. En fazla iki a4 sayfası uzunluğunda öz geçmiş belgesi,
  5. Yayımlanmış kitabınız, çektiğiniz uzun metrajlı film ya da filme alınmış bir eseriniz varsa bunların isimlerini belirten belge,
  6. Ekte örnek olarak bilginize sunulan, beş yılını doldurmuş dernek üyelerimizin referans imzalarını gösteren belge (Referans imzası alınan üyelerin başvuru sahibi hakkındaki kısa tavsiye ve görüş cümleleri de referans evrağının hemen altında yer almalıdır. Ayrı bir sayfaya ise adayın ‘motivasyon mektubu’ niteliğindeki en fazla bir sayfalık üye olmak istemesindeki sebepleri içeren görüşü eklenmelidir. Üyelerin üyelik başlangıç tarihleri, ‘üyeler’ linkinde profillerinin içerisinde yeralmaktadır.),

Başvuru dosyanızı tamamladıktan sonra SİYAD – Sinema Yazarları Derneği 34-062/089 P.K. 41 Teşvikiye 34368 İstanbul adresine postalayınız ya da SİYAD Yönetim Kurulu’na bizzat elden teslim ediniz.

Yukarıda belirtilen gereklilikleri yerine getiren başvurular Yönetim Kurulu tarafından Üye Takip Kurulu’na yönlendirilerek başvuru sahibinin yazıları, sinema dünyasıyla ilişkisi öncelikle bu kurulda değerlendirilmektedir. Üye Takip Kurulu gerekirse başvuru sahibiyle görüşme talebinde de bulunabilir. Adaylarının sinema ve sinema yazarlığıyla yakınlıklarını inceleyen Üye Takip Kurulu, bu değerlendirmesinin sonucunu kurul başkanı imzasıyla Yönetim Kurulu’na sunar, başvuruları Yönetim Kurulu sonuca bağlar. Başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylar kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihin üzerinde bir yıl geçtiğinde başvurularını yenileyebilirler.

Başvurunuzu yapmadan önce lütfen SİYAD tüzüğünü okuyunuz.