gk1-katilimcilar

SİYAD Genel Kurulu Yapıldı

SİYAD Genel Kurulu, Karaköy’deki TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent konferans salonunda, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Genel kurulda aşağıdaki sonuç bildirgesi kabul edildi. SİYAD Genel Kurulu SİYAD’ın, 1) Ülkemizde basına yönelik baskılar ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır almayı, 2) Türkiye’de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları, tekelleşme dahil olmak […]