KURULLAR

Yönetim Kurulu:
Genel Başkan: Tül Akbal Süalp, Başkan Yardımcısı: Okan Arpaç, Sekreter: Kaya Özkaracalar, Sayman: Ali Deniz Şensöz, Üye: Senem Erdine

Yedek üyeler: Janet Barış, Çağdaş Günerbüyük, Yusuf Güven,
Gözde Onaran

Denetim Kurulu:
Asil Üyeler: Necla Algan, Erkan Aktuğ, Burak Göral, Yedek Üyeler: Fırat Yücel, Murat Emir Eren, Serdar Kökçeoğlu.

Haysiyet Kurulu:
Asil Üyeler: Cumhur Canbazoğlu, Murat Erşahin, Engin Ertan.

Alt Kurullar:
Üye Takip Kurulu:
Ali Ulvi Uyanık, Burçin S. Yalçın, Çağdaş Günerbüyük.

İnternet Kurulu:
Kerem Akça, Kaya Özkaracalar, Yusuf Güven.

Kısa Film Kurulu:
Nil Kural, Serdar Kökçeoğlu, Banu Bozdemir, Selin Gürel, Murat Tırpan.

Belgesel Film Kurulu:
Seray Genç, Necati Sönmez, Yusuf Güven, Cüneyt Cebenoyan.

Fantastik Film Kurulu:
Hasan Nadir Derin, Serdar Kökçeoğlu, Kaya Özkaracalar.