ENGLISH

Board of Management:
Tül Akbal Süalp (president),  Okan Arpaç, Kaya Özkaracalar, Senem Erdine, Ali Deniz Şensöz

Contact Info:

SİYAD – Sinema Yazarları Derneği
Turkish Film Critics Association

Mailing Address
SİYAD – Sinema Yazarları Derneği 34-062/089 P.K. 41 Teşvikiye 34368 İstanbul/Türkiye

E-mail
info@siyad.org