haluk-bilginer-last-schnitzel

Kısa Filmlere Kadar Uzanan Sansür Uygulamalarını Kınıyoruz!

Son Şnitzel adlı kısa filme kayıt-tescil belgesi verilmesi için bazı sahnelerinin çıkarılmasının Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu tarafından şart koşulması ülkemizdeki sansür uygulamalarının en yeni örneğidir. İlgili yasal mevzuatın, Değerlendirme ve Sınflandırma Kurulu’nun yetkilerinin filmlere yalnızca yaş sınırlandırılması getirilmesinden ibaret olacak ve festivallerde yabancı filmlerden istenmeyen kayıt-tescil belgesinin yerli yapımlardan istenmesi uygulamasına son verilecek şekilde yeniden düzenlenmesi taleplerimizi bu vesileyle yineliyoruz.
Sansürün hiçbir biçimi kabul edilemez.