gk1-katilimcilar

SİYAD Genel Kurulu Yapıldı

SİYAD Genel Kurulu, Karaköy’deki TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent konferans salonunda, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel kurulda aşağıdaki sonuç bildirgesi kabul edildi.

SİYAD Genel Kurulu SİYAD’ın,
1) Ülkemizde basına yönelik baskılar ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller
dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır
almayı,

2) Türkiye’de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları,
tekelleşme dahil olmak üzere sorunlarına işaret etmeyi, bu sorunlara karşı
mücadele bağlamında sinema sektörü bileşenleri ile dayanışma içinde olmayı,

3) Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı yürütülen mücadelenin kararlı bir
bileşeni olmayı sürdüreceğini beyan ve bu çerçevede sahte “Emek”
sinemasındaki etkinliklere katılmama kararını teyit eder;

4) Film eleştirisinin gittikçe marjinalize edilmeye ve
magazinselleştirilmeye yöneltildiği günümüz medya ortamında,  SİYAD
üyelerinin film eleştirisi ve sinema araştırmalarını, sinemanın ticari ve
eğlencelik boyutlarının yanısıra sanatsal niteliğine ve toplumsal işlevine
de önem vererek gerçekleştiren sinema yazarları olarak örnek ve öncü
konumlarını koruma kararlılığını vurgular.

Genel Kurul’da seçilen yeni yönetim kurulu:

Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç, Ayça Çiftçi, Kaya Özkaracalar ve Ali Deniz
Şensöz;

Yedek üyeler: Janet Barış, Senem Erdine, Çağdaş Günerbüyük, Yusuf Güven,
Gözde Onaran

Yönetim Kurulu, genel kuruldan sonra kendi içinde yaptığı işbölümünde Tül
Akbal Süalp’ı  yeniden başkan, Okan Arpaç’ı yeniden başkan yardımcısı, Kaya
Özkaracalar’ı yeniden genel sekreter, Ali Deniz Şensöz’ü ise sayman olarak
seçti, Ayça Çiftçi’yi basınla ilişkiler ile görevlendirdi.