SİYAD Ödülleri 2002

En iyi film Uzak
En iyi yönetmen Nuri Bilge Ceylan (Uzak)
Mahmut Tali Öngören en iyi senaryo Zeki Demirkubuz (Itiraf)
Cahide Sonku en iyi kadın oyuncu Zuhal Olcay (Hiçbiryerde)
En iyi erkek oyuncu Taner Birsel (Itiraf)
En iyi yardımcı kadın oyuncu Meral Okay (Hiçbiryerde)
En iyi yardımcı erkek oyuncu Ruhi Sarı (Hiçbiryerde)
En iyi görüntü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan (Uzak)
En iyi müzik Zen (Dokuz)
Umut veren genç oyuncu Fırat Tanış (Sır Çocukları)
Onur ödülleri Memduh Ün, Fatma Girik, Fikret Hakan
Tuncan Okan emek ödülü Ali Gevgilili
Sinema emek ödülü Ethem Arda, Kadri Yurdatap